Gijs van Poppel

Advocaat

Gijs van Poppel studeerde Nederlands recht (afstudeerrichtingen civiel recht en bedrijfsrecht) aan de Rijksuniversiteit Leiden. Gijs is 1 juli 1996 zijn ondernemingsrechtelijke advies- en procespraktijk (met name Boek 2 BW, samenwerkingsverbanden en overnames) gestart bij Van Mens & Wisselink (VMW Taxand), waar hij 1 juli 2003 partner werd.

Van Poppel Croonen Van Dijk Advocaten • Belastingadviseurs • Mediation is op 1 januari 2010 opgericht. Gijs is vaste adviseur van binnen- en buitenlandse organisaties werkzaam op het gebied van IT, onderwijs, personeel & organisatie, gezondheidszorg, media en enkele vermogende particulieren.

Naast zijn werk in de advocatuur is hij onder andere lid van de Vereniging Corporate Litigation en heeft hij (als vice-voorzitter of voorzitter) zitting in een aantal commissies, waaronder:
• de tuchtcommissie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB);
• de geschillencommissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG);
• de adviescommissie (ACO) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG);
• de adviescommissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP);
• de adviescommissie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt);
• de commissie van Bezwaar en Beroep van de Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur, is hij in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd op het rechtsgebied ondernemingsrecht. Deze registratie verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Stuur een e-mail LinkedIn profiel
Top