Over Ons

Profiel

Van Poppel Croonen Van Dijk Advocaten Belastingadviseurs Mediation is een gedreven team van specialisten en doet meer dan u mag verwachten. Wij bieden juridische dienstverlening van betrouwbare kwaliteit met daarbij een persoonlijke benadering en aanpak van zaken. Wij verplaatsen ons in u en uw bedrijf. Dit betekent dat wij u graag willen leren kennen.

Onze visie

Wij staan voor eenvoud en duidelijkheid. Deze filosofie houdt in dat wij streven naar professionele en hoogstaande juridische dienstverlening, die kort, duidelijk en doelgericht wordt gepresenteerd. Wij bieden een snelle, duidelijke en (kosten)efficiënte ondersteuning. Wij nemen u werk uit handen, zetten de route uit en nemen uw zorgen over.

Onze cliënten

Wij richten ons op een brede cliëntenkring: kleine en grote ondernemingen, particulieren, bedrijfsjuristen en vrije beroepsbeoefenaars. Wij houden ons bezig met advisering, contracten opstellen en redigeren, onderhandelingen en het voeren van procedures.

Internationaal

Sinds 2012 maken wij deel uit van ANTEA, een wereldwijd netwerk van professionals, waardoor wij snel en efficiënt gebruik kunnen maken van de kennis van honderden accountants, fiscalisten en advocaten, met vestigingen over de hele wereld (o.a. Barcelona, Bogota, Beijing, Buenos Aires, Frankfurt am Main, Hong Kong, Kassel, Lisbon, Madrid, Mexico City, Milaan, Parijs, Rome, Porto, Sao Paulo, Shanghai, Sofia en Stuttgart). Net als wij hebben deze professionals zich gespecialiseerd in de rechtsgebieden die voor ondernemers relevant zijn: arbeids- & medezeggenschapsrecht, beroeps- & bestuursaansprakelijkheid, bestuursrecht, commerciële contracten, fusies & overnames, gezondheidsrecht, huurrecht, intellectueel eigendomsrecht, IT & privacy, mededingingsrecht, vennootschapsrecht, vervoersrecht, verzekerings- & aansprakelijkheidsrecht.

antea

 

Kantoorklachtenregeling

Onze kantoorklachtenregeling kunt u vinden door op deze link te klikken.

Recent Legal Updates

June 8, 2017 |

Ondernemingskamer Gerechtshof over de verhouding tussen bestuur, raad van commissarissen en aandeelhouders – wie van de drie gaat over het aandelenbezit ?

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam heeft zich vorige week uitgesproken over de verhouding tussen het bestuur, de raad van...

February 21, 2017 |

Selectieve betaling van schuldeisers: hoe selectief mag je (instrueren om te) zijn

Recentelijk heeft de rechter zich uitgesproken hoe selectief je mag (instrueren om te) zijn inzake selectieve betaling van schuldeisers;...

November 29, 2016 |

Nederlandse internetapotheek DocMorris krijgt vrij baan in Duitsland na uitspraak van Europees Hof van Justitie

In een interessant arrest van 19 oktober 2016[1]  heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat een...

August 29, 2016 |

Ontbinding van een (SaaS-)overeenkomst – het belang van een deugdelijke ingebrekestelling

Recentelijk heeft het Gerechtshof Amsterdam een arrest[1] gewezen in...

June 23, 2016 |

De Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) vermijden

De Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) kan verrassingen opleveren. In deze regeling is bepaald dat ontslagregelingen met het karakter van...

May 25, 2016 |

De ‘billijke vergoeding’ in de WWZ

Billijke vergoeding

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ kan de rechter een billijke vergoeding toewijzen. Dit kan in...

February 22, 2016 |

Statutair bestuurder, tevens aandeelhouder kan tegen zijn wil en in strijd met aandeelhoudersovereenkomst ontslagen worden (deel 2)

Wederom een uitspraak [1] dat een bestuurder tevens minderheidsaandeelhouder zich met een (aandeelhouders)overeenkomst...

December 14, 2015 |

Veranderingen per 1 januari 2016 op arbeidsrechtelijke vlak

Veranderingen per 1 januari 2016 op arbeidsrechtelijk vlak

Inleidend
De gewijzigde regels uit de WWZ zijn nog niet...

October 27, 2015 |

Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid College bescherming persoonsgegevens

Over het algemeen zijn de gegevens van (bijna) iedere Nederlander in honderden bestanden van allerlei organisaties opgenomen. Iedereen moet erop...

September 28, 2015 |

De statutair bestuurder is beter af met de nieuwe WWZ

Voor werknemers die statutair bestuurder zijn, gelden vaak andere regels bij onder meer ontslag, dan voor ‘normale’ werknemers. De WWZ...